Impressie

inhoudelijk verantwoordelijk

Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG
Hunaustr. 81
57392 Schmallenberg
Telefon: +49 29771444
Telefax: +49 2977 709095
buero@hunau.de

correspondentie-adres
St.Vitus Schützenstrasse 21
57392 Schmallenberg

kantongerecht
Amtsgericht Arnsberg
Registernummer: HRA 3069

fiscale identificatienummer
334/5721/0066
Finanzamt Meschede

belastingkantoor
Bödefeld-Hunau-Lift GmbH

de beherende vennoot
Jörg Schmidt

CONCEPT, Webdesign & CMS-ProgrammERING

© 2010 www.zweixh.de & Peter Friedhoff

 

Geschillenbeslechting

Onlineplatform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting door de Europese Commissie
Opmerking over online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, lid 1, ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. U kunt ons e-mailadres vinden in de juridische kennisgeving hierboven. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.
 

De uitsluiting aansprakelijkheid informatie

Inhoud van de  online-aanbieding
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindend. De auteur behoud het zich uitdrukkelijk voor, delen van de pagina´s of de gehele aanbieding zonder separate aankondiging te veranderen, te suppleren, te wissen of publicatie tijdelijk of voorgoed te seponeren.

Verwijzingen en verwijsadressen
Bij directe of indirecte verwijzingen op vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen,zal een aansprakelijkheidsverbintenis uitsluitend in dit geval in werking treden, in dat de auteur van de inhouden bekwaamheid heeft en het hem technisch mogelijk en draaglijk zou zijn, het gebruik in het geval van illegale inhouden te vermijden.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat het bij het tijdstip van de verwijsadreszetting geen illegale inhouden op de als verwijsadres aangegeven pagina´s herkenbaar waren. Op de actuele en toekomsige lay-outs, de inhouden of het auteurschap van de aangelinkte/ verbonden pagina´s heeft de auteur geen enkel invloed. Daarom neemt hij uitdrukkelijk afstand van alle inhouden van alle aangelinkte/ verbonden pagina´s , die na de verwijsadreszetting veranderd werden.Deze constatering geldt voor alle binnen de eigen internetaanbiedingen gestelde verwijsadressen en verwijzingen zoals voor vreemde aantekeningen in van de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foute of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor defecten die door het gebruikmaken van of niet-gebruikmaken van zodanig opgevoerde informaties ontstaan zijn is alleen de aanbieder van deze pagina aansprakelijk waarop verwezen werd ,niet degene die over verwijsadressen op de desbetreffende publicatie alleen maar verwijst.

Het copyright
De auteur streeft er naar in alle publicaties het copyright van de aangewendde grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, van zichzelf opgestelde grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken,toondocumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen.
Alle binnen de internetaanbieding genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de verordeningen van het elk geldig copyright en de eigendomswet van elk geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van de vermelding is niet de conclusie te trekken dat het handelsmerk niet door rechten van derden beschermd zijn!
 Het copyright voor gepubliceerde , van de auteur zelf opgestelde objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina´s. Een replicatie of gebruik van zulke grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties zijn zonder de toestemming van de auteur niet geoorloofd.

Gegevensbescherming
Voorzover binnen het internetaanbod de mogelijkheid het invoeren van persoonlijke gegevens of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat , zo geschied het prijsgeven van deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis. De gebruikmaking en betalen van alle aangeboden diensten is – zolang het technisch mogelijk en draaglijk is – ook zonder aangifte van zulke gegevens oftewel onder aangifte van anonieme gegevens of een pseudoniem toelaatbaar. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare gegevens van gepubliceerde contacten zoals correspondentieadres, telefoon- en faxnummers zoals ook e-mailadressen door derden te versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde informaties is niet geoorloofd. Juristische stappen tegen de verstuurder van zogenaamde spam-mails bij overtredingen tegen dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Rechtsdoeltreffendheid van deze disclaimer
Deze disclaimer is als deel van het internetaanbod te zien van waarop op deze pagina verwezen werd.Zolang delen of enkele formuleringen uit deze tekst de geldige rechtspositie niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen, blijven de overige gedeeltes van het document in haar inhoud en geldigheid daarvan onaangetast.

Gegevensbescherming

U vindt ons privacybeleid hier

Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG
Hunaustr. 81 - 57392 Schmallenberg
Telefoon: +49-(0)2977-1444